Δυναμική και Έλεγχος Πτήσης: Παραρτήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυναμική και Έλεγχος Πτήσης: Παραρτήματα (EL)
Flight Dynamics and Control: Appendix (EN)

Αντωνιάδης, Ιωάννης (EL)
Antoniadis, Ioannis (EN)

Βοσνιάκος, Γεώργιος-Χριστόφορος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Vosniakos, Georgios-christoforos (EN)

Ορισμός των αεροδυναμικών παραγώγων ευστάθειας και ελέγχου. Συναρτήσεις Μεταφοράς της Απόκρισης του Αεροσκάφους ως προς το σωματόδετο σύστημα αξόνων του. Μονάδες, Μετατροπές και σταθερές.Προσεγγιστικές εκφράσεις για τις Αδιάστατες αεροδυναμικές παραγώγους ευστάθειας και ελέγχου. Μετατροπή των Αεροδυναμικών παραγώγων ευστάθειας και των ροπών αδρανείας από το σωματόδετο σύστημα στο αεροδυναμικό σύστημα αναφοράς. Δεδομένα αεροσκαφών. Ευρετήριο τεχνικών όρων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΗΣΗΣ (EL)
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ (EL)
Flight Dynamics And Control (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.