Εργαστηριακές ασκήσεις δικτύων Η/Υ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕργαστηριακές ασκήσεις δικτύων Η/Υ (EL)
Computer Networks - Laboratory Exercises (EN)

Πολίτης, Αναστάσιος (EL)
Βακαλούδης, Αλέξανδρος (EL)
Χειλάς, Κωνσταντίνος (EL)
Vakaloudis, Alexandros (EN)
Politis, Anastasios (EN)
Cheilas, Konstantinos (EN)

Μαυρίδης, Ιωάννης (EL)
Μπίσμπα, Άννα (EL)
Παπαδόπουλος, Κυριακός (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Bismpa, Anna (EN)
Mavridis, Ioannis (EN)
Papadopoulos, Kyriakos (EN)

Το παρόν σύγγραμμα είναι ένας εργαστηριακός αυτός οδηγός απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές Πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων, που διδάσκονται κάποιο μάθημα Τεχνολογίας Δικτύων Η/Υ. Περιλαμβάνει μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων με στόχο την εισαγωγή και εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές αρχές λειτουργίας των δικτύων. Είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να διαρκούν κατά μέσο όρο 2 (οι περισσότερες) ή 4 διδακτικές ώρες. Η ακριβής διάρκεια μπορεί να κυμανθεί ανάλογα με τη συζήτηση που θα γίνει εντός του εργαστηρίου. Επίσης, οι ασκήσεις είναι με τέτοιον τρόπο δομημένες ώστε να μπορούν να εκτελεστούν από τον φοιτητή χωρίς επίβλεψη και χωρίς άλλον εξοπλισμό. Οι ασκήσεις καλύπτουν θέματα τόσο σε χαμηλά επίπεδα λειτουργίας (π.χ. ΙEEE 802.11b) όσο και σε υψηλότερα. Μερικά από τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι: Εντολές ελέγχου δικτύου. Τεχνικές αποσφαλμάτωσης. Ανάλυση της δομής και των χαρακτηριστικών ενός δικτύου. Η έννοια της ενθυλάκωσης των πακέτων και τις διαστρωμάτωσης των πρωτοκόλλων. Στοιχεία λειτουργίας βασικών διαδικτυακών πρωτοκόλλων (IP, ICMP, TCP, FTP, HTTP) Προσομοίωση δικτύων (με παραδείγματα από τη λειτουργία ασύρματων δικτύων). Σενάρια ασφάλειας δικτύων (Firewalls, DMZ, Access Lists) Βασική δομή της γλώσσας HTML. Βασικά στοιχεία συγγραφής και μορφοποίησης ιστοσελίδων (EL)

learningMaterial
labGuide

ΑΠΟΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (EL)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (EL)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ (EL)
Computer Networks (EN)
Network Simulation (EN)
CSS (EN)
Network Security (EN)
Protocol Analysis (EN)
Basic Web Design (EN)
HTML (EN)
Basic Troubleshooting Commands (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.