Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙστορική αναδρομή (EL)
Historical Overview (EN)

Γεωργιάδου, Ζωή (EL)
Ηλίας, Παναγιώτης (EL)
Φράγκου, Διονυσία (EL)
Κλωνιζάκης, Αριστείδης (EL)
Μοίρα, Μαρία (EL)
Georgiadou, Zoe (EN)
Moira, Maria (EN)
Fragkou, Dionysia (EN)
Ilias, Panagiotis (EN)
Klonizakis, Aristeidis (EN)

Kosemund Σανίδης, Ευθύμιος (EL)
Ηλία Γεωργιάδου, Ελιζαμπέττα (EL)
Μωραΐτης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kosemund Sanidis, Efthymios (EN)
Moraitis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
ilia Georgiadou, Elizampetta (EN)

Το 1ο κεφάλαιο εισάγει το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο πραγματεύεται το βιβλίο. Αποτελεί κεφάλαιο με τίτλο «Ιστορική αναδρομή» με τρία υποκεφάλαια, το οποίο πραγματεύεται την εργασία και την παροχή υπηρεσιών ως ιδιαίτερους τομείς στο πεδίο των κοινωνικών οργανώσεων. Στο πρώτο υποκεφάλαιο 1.1. «Η εργασία», προσδιορίζεται η έννοια και πραγματοποιείται μια συνοπτική ιστορική ανασκόπηση, με αφετηρία την Α΄ Βιομηχανική Επανάσταση έως τη σημερινή εποχή. Η ιστορική ανασκόπηση συνδέει τον καταμερισμό και την οργάνωση της εργασίας με βασικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν (Γραφειοκρατία, Τεϊλορισμός, Φορντισμός). Το υποκεφάλαιο 1.2. «Η παροχή υπηρεσιών» περιγράφει το περιεχόμενο της εργασίας σ’ αυτόν τον τομέα και το ρόλο του φύλου των εργαζομένων. Το υποκεφάλαιο 1.3. «Το γραφείο ως χώρος εργασίας» αναφέρεται στους εργασιακούς χώρους γραφείων και στις τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες απετέλεσαν μοχλούς εξέλιξης, τόσο σε ό,τι αφορά τις οργανωτικές μορφές και τη δομή του οργανισμού, όσο και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους, αλλά και την άμεση επίπτωσή τους στις χωρικές απαιτήσεις. (EL)
In the first chapter, the book’s wider cognitive object is introduced. The chapter entitled as “Historical overview”, consists of three sub-chapters and refers to work and services in special domains, in the area of social organisation. In the first sub-chapter, we define the term “work”, by presenting a short historical overview - from Industrial Revolution to nowadays. The historical overview provides a link between allocating and organising work, and key theories, such as Bureaucracy, Taylorism and Fordism. The sub-chapter, entitled as “Providing Services” ,describes the context of working in that domain, as well as the role of employees’ gender. The sub-chapter “The office as workplace” refers to the working office spaces and to the tech evolution, used as a pressure lever to the organisational forms and the structure of organisation, as well as to the means used by employees and their direct impact on special needs. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΦΩΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (EL)
Office Facilities (EN)
Design (EN)
Sustainable Office (EN)
Lighting (EN)
Work Managment (EN)
Workplace Furniture (EN)
Office Environment (EN)
Interior Places (EN)
Virtual Office (EN)
Alternative Office (EN)
Technology And Design (EN)
Workplaces (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.