Πρότυπα χωρικής οργάνωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρότυπα χωρικής οργάνωσης (EL)
Models of spatial Organization (EN)

Γεωργιάδου, Ζωή (EL)
Ηλίας, Παναγιώτης (EL)
Φράγκου, Διονυσία (EL)
Κλωνιζάκης, Αριστείδης (EL)
Μοίρα, Μαρία (EL)
Georgiadou, Zoe (EN)
Moira, Maria (EN)
Fragkou, Dionysia (EN)
Ilias, Panagiotis (EN)
Klonizakis, Aristeidis (EN)

Kosemund Σανίδης, Ευθύμιος (EL)
Ηλία Γεωργιάδου, Ελιζαμπέττα (EL)
Μωραΐτης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kosemund Sanidis, Efthymios (EN)
Moraitis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
ilia Georgiadou, Elizampetta (EN)

Το 2o κεφάλαιο εισάγει τα πρότυπα των χωρικών οργανώσεων που χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά για την εξυπηρέτηση της εργασίας γραφείου . Αποτελείται από τέσσερα υποκεφάλαια- 2.1. Εισαγωγή 2.2. Το γραφείο ανοικτής διάταξης (open plan office), 2.3. Το γραφείο σε διάδρομο (corridor ή cell office), 2.4. Το γραφείο τοπίο (landscape office ή Bürolandschaft). Τα υποκεφάλαια αυτά αναφέρονται στα χαρακτηριστικά, τους στόχους, τις απαιτήσεις και τους τρόπους εργασίας, που καλύπτουν τα συστήματα αυτά, συγκριτικά, ενώ αναλύονται συγκεκριμένες περιπτώσεις διαμορφωμένων χώρων με χρονική διαδοχή, καθώς μεμονωμένα ή σε συνδυασμούς, εξακολουθούν και υφίστανται ως μοντέλα χωρικών οργανώσεων, υπακούοντας όμως σε νέες συνθήκες και τρόπους εργασίας, με σχεδιασμό που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προσαρμογή των χωρικών διατάξεων σε αυτές. (EL)
The 2nd chapter introduces us to the models of spatial organisation, used over time in favour of the office work. The chapter consists of four sub-chapters – 2.1. Introduction 2.2. The open plan office 2.3. The corridor or cell office 2.3. The landscape office or Bürolandschaft. These sub-chapters refer to the characteristics, goals, requirements and working forms of these concepts, in comparison. Additionally,specific cases of materialized spaces are thoroughly analysed, following the time order. These existed spaces -individually or in combination– continue to be models of spatial organization, following the new conditions and working forms nevertheless. Their design created the conditions of the adaptation of spatial arrangements to them. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΦΩΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (EL)
Office Facilities (EN)
Design (EN)
Sustainable Office (EN)
Lighting (EN)
Work Managment (EN)
Workplace Furniture (EN)
Office Environment (EN)
Interior Places (EN)
Virtual Office (EN)
Alternative Office (EN)
Technology And Design (EN)
Workplaces (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.