Σύγχρονες οργανωτικές μορφές γραφείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγχρονες οργανωτικές μορφές γραφείων (EL)
Contemporary Working Organizational Forms (EN)

Γεωργιάδου, Ζωή (EL)
Ηλίας, Παναγιώτης (EL)
Φράγκου, Διονυσία (EL)
Κλωνιζάκης, Αριστείδης (EL)
Μοίρα, Μαρία (EL)
Georgiadou, Zoe (EN)
Moira, Maria (EN)
Fragkou, Dionysia (EN)
Ilias, Panagiotis (EN)
Klonizakis, Aristeidis (EN)

Kosemund Σανίδης, Ευθύμιος (EL)
Ηλία Γεωργιάδου, Ελιζαμπέττα (EL)
Μωραΐτης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kosemund Sanidis, Efthymios (EN)
Moraitis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
ilia Georgiadou, Elizampetta (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση των σύγχρονων οργανωτικών μορφών γραφείων σε ό,τι αφορά το πρότυπο εργασίας που εφαρμόζεται, το χρόνο χρήσης των διατιθέμενων χώρων και την απασχολησιμότητά τους, τη δυνατότητα που προσφέρεται για συνδιαχείρηση από τους εργαζόμενους, τις διατάξεις που χρησιμοποιούνται στη διαρρύθμιση των χώρων καθώς και τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Παρουσιάζονται τα τέσσερα πρότυπα του Duffy (1997): κυψέλη, κελί, φωλιά και ομάδα, που ορίζονται με βάση τον βαθμό αυτονομίας του εργαζόμενου και την ανάγκη συνεργασίας του με άλλους εργαζομένους και τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης, παρουσιάζονται τα πρότυπα των Myerson και Ross (2003), που, με τη δική τους οπτική, κωδικοποιούν τις παραδοχές, οι οποίες, σύμφωνα με την εκτίμησή τους, άρχισαν ήδη να επηρεάζουν τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και το σχεδιασμό των σύγχρονων χώρων γραφείων: το γραφείο οπτική αφήγηση, το κομβικό γραφείο, το γραφείο κοινότητα και το νομαδικό γραφείο. (EL)
The 3rd chapter presents a review of the contemporary working organizational forms regarding the applicable working model, the duration of disposed spaces and their occupation, the possibility offered for employee cooperatives, the space arrangement, as well as the use of new technologies. Duffy’s four types of office design are presented: the hive, the cell, the den and the club, defined by the level of employees’ autonomy -independency, the need of their collaboration- interaction with other colleagues and their characteristics. Additionally, the types of Myerson and Ross (2003) are presented, who codify the admissions in their own way. According their estimations, the admissions have already started to affect the architectural characteristics, as well as the design of contemporary office spaces: the visual narrative office, the nodal office, the neighbourly office and the nomadic office. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΦΩΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (EL)
Office Facilities (EN)
Design (EN)
Sustainable Office (EN)
Lighting (EN)
Work Managment (EN)
Workplace Furniture (EN)
Office Environment (EN)
Interior Places (EN)
Virtual Office (EN)
Alternative Office (EN)
Technology And Design (EN)
Workplaces (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.