Το εναλλακτικό και το προσωπικό γραφείο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο εναλλακτικό και το προσωπικό γραφείο (EL)
The alternative and the personal office (EN)

Γεωργιάδου, Ζωή (EL)
Ηλίας, Παναγιώτης (EL)
Φράγκου, Διονυσία (EL)
Κλωνιζάκης, Αριστείδης (EL)
Μοίρα, Μαρία (EL)
Georgiadou, Zoe (EN)
Moira, Maria (EN)
Fragkou, Dionysia (EN)
Ilias, Panagiotis (EN)
Klonizakis, Aristeidis (EN)

Kosemund Σανίδης, Ευθύμιος (EL)
Ηλία Γεωργιάδου, Ελιζαμπέττα (EL)
Μωραΐτης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kosemund Sanidis, Efthymios (EN)
Moraitis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
ilia Georgiadou, Elizampetta (EN)

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται χώροι και τρόποι υποστήριξης εναλλασσόμενων εργασιακών συνθηκών, που προσαρμόζονται σε ατομικές ανάγκες και αποκτούν κατά περίπτωση προσωπικό χαρακτήρα, ή διάρκεια. Η προσωποποίηση του χώρου στο επίπεδο των ιδεών αναδιαμορφώνει καθιερωμένες έννοιες, αποδίδοντας τους ένα ευρύτερο νόημα ή ερμηνεύοντας τις με νέους τρόπους και συνδέει τον χρήστη με μία αδιάρρηκτη σχέση με το χώρο του. Γίνεται εισαγωγή σχετικά με «το περιεχόμενο του εναλλακτικού γραφείου» και αναλύονται «προσωπικά γραφεία σε εναλλακτικούς χώρους», καθώς και «Η δυνατότητα της προσωπικής επιλογής και της οικειοποίησης των χώρων», με αναφορά σε συγκεκριμένες υλοποιημένες περιπτώσεις. (EL)
The 6th chapter constitutes an analysis of spaces and ways of supporting alternate working conditions, adapting to the individual needs, obtaining in each case personal character or duration. The personalization of space, as an idea, reforms the establishing notions, giving to them a special meaning or interpreting them in a new way. Thus each user has now an unbreakable bonding with their space. Additionally, the chapter constitutes an introduction to the «context of alternative office» and an analysis of «private office into alternative space», as well as «the possibility of personal choice and space expropriation», with references to specific cases of materialised office interiors. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΦΩΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (EL)
Office Facilities (EN)
Design (EN)
Sustainable Office (EN)
Lighting (EN)
Work Managment (EN)
Workplace Furniture (EN)
Office Environment (EN)
Interior Places (EN)
Virtual Office (EN)
Alternative Office (EN)
Technology And Design (EN)
Workplaces (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.