Εξοπλισμός και επίπλωση των χώρων εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξοπλισμός και επίπλωση των χώρων εργασίας (EL)
Office spaces' equipment and furniture (EN)

Γεωργιάδου, Ζωή (EL)
Ηλίας, Παναγιώτης (EL)
Φράγκου, Διονυσία (EL)
Κλωνιζάκης, Αριστείδης (EL)
Μοίρα, Μαρία (EL)
Georgiadou, Zoe (EN)
Moira, Maria (EN)
Fragkou, Dionysia (EN)
Ilias, Panagiotis (EN)
Klonizakis, Aristeidis (EN)

Kosemund Σανίδης, Ευθύμιος (EL)
Ηλία Γεωργιάδου, Ελιζαμπέττα (EL)
Μωραΐτης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kosemund Sanidis, Efthymios (EN)
Moraitis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
ilia Georgiadou, Elizampetta (EN)

Το κεφάλαιο 10, πραγματεύεται τη γνωστική περιοχή που αφορά το έπιπλο γραφείου και τον εξοπλισμό των χώρων παροχής υπηρεσιών. Το κεφάλαιο αυτό, με τον τίτλο «Εξοπλισμός και επίπλωση των χώρων εργασίας», απαρτίζεται από τα εξής υποκεφάλαια: 10.1. Γραφειακή επίπλωση, λειτουργία και αισθητική: σχέση κεντρικής ιδέας και επίπλωσης, 10.2. Κατηγοριοποίηση γραφειακών χώρων και εξοπλισμός, 10.3. Ιστορική αναδρομή, τυπικός γραφειακός εξοπλισμός, 10.4. Εφαρμογές επίπλων σε διαφορετικές εργασιακές δομές: συμπεράσματα. Διερευνά τη θεματική περιοχή του επίπλου γραφείου αφενός ως αυτοτελούς γνώσης και αφετέρου, ως παραμέτρου άρρηκτα συνδεδεμένης με τους αισθητικούς στόχους του σχεδιασμού, τη λειτουργική διάρθρωση και το οργανωτικό σχήμα που έχει ήδη προεπιλεγεί. (EL)
Chapter 10 deals with the educational field of office furniture and equipment needed for the services sector. This chapter, entitled as “Office furniture and equipment ”, is consisted of the following sub- chapters: 10.1 Office furniture: function and aesthetics: relationship between concept and furniture, 10.2. Classification of office spaces and equipment, 10.3. Historical overview-Typical office equipment, 10.4 Application of furniture pieces in different working areas. In this chapter the subject of office furniture is investigated on the one hand, as a self-existent knowledge and on the other hand, as a parameter which is unbreakably connected to the aesthetic goals of design, the functional configuration and the organizational model which has been already chosen. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΦΩΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (EL)
Office Facilities (EN)
Design (EN)
Sustainable Office (EN)
Lighting (EN)
Work Managment (EN)
Workplace Furniture (EN)
Office Environment (EN)
Interior Places (EN)
Virtual Office (EN)
Alternative Office (EN)
Technology And Design (EN)
Workplaces (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.