Καταγραφές ΗΚΓ στις οποίες έχει υπεισέλθει παράσιτο από μεταβολές της διαφορικής τάσης επαφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Καταγραφές ΗΚΓ στις οποίες έχει υπεισέλθει παράσιτο από μεταβολές της διαφορικής τάσης επαφής (EL)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Καταγραφές ΗΚΓ στις οποίες έχει υπεισέλθει παράσιτο από μεταβολές της διαφορικής τάσης επαφής, οφειλόμενες στην κίνηση του άκρου του σώματος στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα από τα ηλεκτρόδια της απαγωγής: Η πάνω καταγραφή είναι ΗΜΓ καταγεγραμμένο ταυτόχρονα με το ΗΚΓ που δείχνεται στην κάτω καταγραφή. Ο μυς του οποίου τη δραστηριότητα καταγράφαμε ήταν πλησίον του απαγωγού ηλεκτροδίου του ΗΚΓ. Φαίνεται το ισχυρότατο παράσιτο στο ΗΚΓ λόγω μεταβολών της διαφορικής τάσης επαφής που οφείλονται στο ότι ένα από τα δύο ηλεκτρόδια απαγωγής Ι μετακινήθηκε - στην προκειμένη περίπτωση λόγω εσκεμμένης κίνησης του βραχίονα (με επαναφορά στην αρχική του θέση). Η κίνηση οφειλόταν στη μυϊκή δραστηριοποίηση (σε δύο φάσεις, αρχική μετατόπιση και στη συνέχεια επαναφορά στην αρχική θέση), η οποία καταγράφεται στο ΗΜΓ, το οποίο επάγει και αυτό παραμόρφωση στο ΗΚΓ. Παρατηρήστε ότι το ΗΚΓ, παραμορφωμένο από το ΗΜΓ «εφιππεύει» στην αργά μεταβαλλόμενη κυματομορφή. (EL)

learningMaterial
image

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (EL)
Diagnostic Equipment (EN)
Electromyograph (EN)
Medical Electronics (EN)
Electrocardiograph (EN)
Electroencephalograph (EN)
Biomedical Technology (EN)
Electroopthalmograph (EN)
Bioelectricity (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.