Τεχνολογία της in-vivo διαγνωστικής - Διατάξεις απαγωγής βιοηλεκτρικών σημάτων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Τεχνολογία της in-vivo διαγνωστικής - Διατάξεις απαγωγής βιοηλεκτρικών σημάτων (EL)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)

Σταυρουλάκης, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Stavroulakis, Peter (EN)
Kallipos (EN)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

To σύγγραμμα καλύπτει το αντικείμενο των in-vivo διαγνωστικών διατάξεων, συσκευών και συστημάτων, που χρησιμοποιούνται στην απαγωγή και επεξεργασία βιοηλεκτρικών σημάτων. Η μελέτη των διαφόρων τεχνολογικών συστημάτων περιλαμβάνει την παρουσίαση των βιολογικών αρχών στις οποίες στηρίζεται η παραγωγή του βιοηλεκτρικού σήματος, την παρουσίαση και ανάλυση των αρχών της φυσικής στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία του συστήματος απαγωγής και, το σημαντικότερο, την μελέτη των τεχνολογικών εφαρμογών των αρχών αυτών, οι οποίες δίνουν τελικά ένα τυπικό ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής του ηλεκτρικού βιοσήματος. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται, από την σκοπιά της τεχνολογικής εξειδίκευσης, με το αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, παρέχοντας όμως και όσες γνώσεις χρειάζονται από την φυσιολογία των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού που παράγουν τα βιοηλεκτρικά σήματα, για την κατανόηση των λειτουργικών τεχνικών απαιτήσεων των in-vivo διαγνωστικών διατάξεων. Τα κεφάλαια τα οποία καλύπτει το σύγγραμμα είναι τα φαινόμενα ιοντικών ρευμάτων στα κύτταρα, τα ηλεκτρόδια απαγωγής βιοσημάτων, ζητήματα βιοενισχυτών με έμφαση στις απαιτήσεις των ιατρικών ηλεκτρονικών και η ανάλυση των τυπικών διατάξεων και συστημάτων ηλεκτροκαρδιογραφίας, ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, ηλεκτρομυογραφίας και ηλεκτροοφθαλμογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρωτοποριακές μη επεμβατικές τεχνικές καταγραφής ηλεκτρικών βιοσημάτων, μέσω των οποίων είναι δυνατή η παραγωγή εικόνων της ηλεκτρικής λειτουργίας ιστών του σώματος. Αναλύεται το θεωρητικό φυσικομαθηματικό υπόβαθρο των τεχνικών και παρουσιάζονται εφαρμογές σε σύγχρονα συστήματα τομογραφικής απεικόνισης της ηλεκτρικής δραστηριότητα του εγκεφάλου. (EL)

learningMaterial
book

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (EL)
Diagnostic Equipment (EN)
Electromyograph (EN)
Medical Electronics (EN)
Electrocardiograph (EN)
Electroencephalograph (EN)
Biomedical Technology (EN)
Electroopthalmograph (EN)
Bioelectricity (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)