ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (EL)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)

Σταυρουλάκης, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Stavroulakis, Peter (EN)
Kallipos (EN)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα βιολογικά φαινόμενα, τα οποία ευθύνονται για την παραγωγή των βιοηλεκτρικών σημάτων, τα οποία στη συνέχεια μετρώνται από τις σχετικές διατάξεις. Γίνεται αναφορά στη λειτουργία των λεγόμενων ηλεκτρικά διεγέρσιμων κυττάρων (νευρικά και μυϊκά κύτταρα). Αναλύονται τα φαινόμενα της διαμεμβρανικής ιοντικής ροής και η λειτουργία των διαφόρων ιοντικών διόδων των μεμβρανών, τόσο των διόδων των ελεγχόμενων από τάση, όσο και των παθητικών/μη ελεγχόμενων διόδων, που ευθύνονται για το δυναμικό ηρεμίας. Εξηγείται ο μηχανισμός δημιουργίας του δυναμικού δράσης, ο μηχανισμός διάδοσης της νευρικής ώσης κατά μήκος του νευράξονα και η μετάδοση της πληροφορίας από ένα νευρικό κύτταρο στο άλλο μέσω των συνάψεων. Τέλος, αναλύεται η σημασία του μετασυναπτικού δυναμικού διέγερσης (ΜΔΔ) (excitatory post-synaptic potential – EPSP) και του μετασυναπτικού δυναμικού αναστολής (ΜΔΑ) (inhibitory post-synaptic potential – IPSP). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
Biomedical Technology (EN)
Bioelectricity (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.