ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ (EL)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)

Σταυρουλάκης, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Stavroulakis, Peter (EN)
Kallipos (EN)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η λειτουργία των ηλεκτροδίων, ως η βασική διεπαφή μεταξύ ηλεκτρικών φαινομένων του σώματος και ηλεκτρονικών διατάξεων απαγωγής και επεξεργασίας των δυναμικών που προκύπτουν από αυτά τα φαινόμενα. Για την εξήγηση των φαινομένων που συμβαίνουν στη διεπαφή, δίνονται βασικά στοιχεία ηλεκτροχημείας, σχετιζόμενα με τη λειτουργία μεταλλικών ηλεκτροδίων. Αναλύεται η έννοια του γαλβανικού στοιχείου ως αποτελούμενου από δύο ημιστοιχεία. Εξηγείται η έννοια του πρότυπου δυναμικού αναγωγής ηλεκτροδίου, του νόμου του Nernst και των περιορισμών που εμφανίζονται από τη χρήση ηλεκτροδίων σε βιολογικούς ιστούς. Δίνεται η κυκλωματική ανάλυση των φαινομένων πόλωσης των ηλεκτροδίων, των δυναμικών επαφής και η μοντελοποίηση των διεπαφών που εμπλέκονται σε επιδερμικές μετρήσεις. Επίσης παρουσιάζονται διάφορα χρησιμοποιούμενα σε βιομετρήσεις ηλεκτρόδια και αναφέρονται ζητήματα στα οποία χρειάζεται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
Medical Electronics (EN)
Biomedical Technology (EN)
Bioelectricity (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.