ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ (EL)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)

Σταυρουλάκης, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Stavroulakis, Peter (EN)
Kallipos (EN)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η λειτουργία των ηλεκτροδίων, ως η βασική διεπαφή μεταξύ ηλεκτρικών φαινομένων του σώματος και ηλεκτρονικών διατάξεων απαγωγής και επεξεργασίας των δυναμικών που προκύπτουν από αυτά τα φαινόμενα. Για την εξήγηση των φαινομένων που συμβαίνουν στη διεπαφή, δίνονται βασικά στοιχεία ηλεκτροχημείας, σχετιζόμενα με τη λειτουργία μεταλλικών ηλεκτροδίων. Αναλύεται η έννοια του γαλβανικού στοιχείου ως αποτελούμενου από δύο ημιστοιχεία. Εξηγείται η έννοια του πρότυπου δυναμικού αναγωγής ηλεκτροδίου, του νόμου του Nernst και των περιορισμών που εμφανίζονται από τη χρήση ηλεκτροδίων σε βιολογικούς ιστούς. Δίνεται η κυκλωματική ανάλυση των φαινομένων πόλωσης των ηλεκτροδίων, των δυναμικών επαφής και η μοντελοποίηση των διεπαφών που εμπλέκονται σε επιδερμικές μετρήσεις. Επίσης παρουσιάζονται διάφορα χρησιμοποιούμενα σε βιομετρήσεις ηλεκτρόδια και αναφέρονται ζητήματα στα οποία χρειάζεται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
Medical Electronics (EN)
Biomedical Technology (EN)
Bioelectricity (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)