Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒΙΟΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (EL)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)

Σταυρουλάκης, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Stavroulakis, Peter (EN)
Kallipos (EN)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των ενισχυτών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν βιοσήματα, τα οποία είναι είτε ηλεκτρικής φύσεως, είτε έχουν προηγουμένως μετατραπεί σε ηλεκτρικά σήματα. Οι διατάξεις αφορούν τις βαθμίδες της προενισχύσεως, δηλ. αυτές που χρησιμοποιούνται κυκλωματικά αμέσως μετά την απόκτηση του σήματος μέσω ηλεκτροδίων ή μετατροπέων. Δίνονται οι βασικές εξισώσεις που διέπουν τη λειτουργία του διαφορικού ενισχυτή και αναλύεται η λειτουργία του ιδανικού τελεστικού ενισχυτή (ΤΕ) (operational amplifier – OpAmp). Αναλύεται η υλοποίηση κυκλωμάτων διαφορικών ενισχυτών με ιδανικούς ΤΕ, με σκοπό να παρουσιαστεί η βασική μονάδα προενίσχυσης βιοϊατρικών σημάτων, που είναι ο λεγόμενος «ενισχυτής οργανολογίας» (instrumentation amplifier). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξήγηση της επίδρασης των ανεπιθύμητων δυναμικών επαφής των ηλεκτροδίων και τη συνακόλουθη ανάγκη υλοποίησης κυκλωμάτων με υψηλό λόγο απόρριψης κοινού σήματος (common mode rejection ratio – CMRR). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
Medical Electronics (EN)
Biomedical Technology (EN)
Bioelectricity (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.