ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (EL)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)

Σταυρουλάκης, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Stavroulakis, Peter (EN)
Kallipos (EN)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η λειτουργία του ηλεκτροεγκεφαλογράφου (ΗΕΓ). Παρουσιάζονται διεθνώς αποδεκτά πρότυπα για την επιλογή των θέσεων των ηλεκτροδίων στη δερματική επιφάνεια του κεφαλιού. Περιγράφονται οι ρυθμοί του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Δίνονται οι βασικές διατάξεις ενίσχυσης και φιλτραρίσματος του σήματος στον ΗΕΓ. Περιγράφεται το Προκλητό Δυναμικό (ΠΔ) (evoked potential – EP) του εγκεφάλου και οι ειδικές απαιτήσεις που η καταγραφή του επιβάλλει στον ΗΕΓ. Παρουσιάζονται πρωτοποριακές μη επεμβατικές τεχνικές καταγραφής ηλεκτρικών βιοσημάτων, με έμφαση σε ηλεκτροεγκεφαλογραφικά σήματα, για την παραγωγή εικόνων της ηλεκτρικής λειτουργίας ιστών του σώματος. Αναλύεται το θεωρητικό φυσικομαθηματικό υπόβαθρο των τεχνικών (επίλυση αντιστρόφου βιοηλεκτρομαγνητικού προβλήματος) και παρουσιάζονται εφαρμογές σε σύγχρονα συστήματα τομογραφικής απεικόνισης της λειτουργίας του εγκεφάλου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (EL)
Diagnostic Equipment (EN)
Electromyograph (EN)
Medical Electronics (EN)
Electrocardiograph (EN)
Electroencephalograph (EN)
Biomedical Technology (EN)
Electroopthalmograph (EN)
Bioelectricity (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.