ΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (EL)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)

Σταυρουλάκης, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Stavroulakis, Peter (EN)
Kallipos (EN)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η περιγραφή των διατάξεων που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή ηλεκτρικών βιοσημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του ανθρώπινου οφθαλμού. Δίνονται βασικά στοιχεία δομής και λειτουργίας του ανθρώπινου οφθαλμού, με έμφαση στη λειτουργία του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, όπου και βρίσκονται τα κύτταρα τα οποία παράγουν δυναμικά δράσης. Επίσης αναφέρονται οι κινήσεις που εκτελεί ο ανθρώπινος οφθαλμός και οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον μελέτης. Οι ηλεκτροοφθαλμογραφικές διατάξεις αφορούν κατά κύριο λόγο δύο είδη συσκευών. Η πρώτη συσκευή που παρουσιάζεται είναι ο ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφος (ΗΑΓ), με τον οποίο καταγράφεται η ηλεκτρική λειτουργία των κυττάρων του αμφιβληστροειδούς. Η δεύτερη συσκευή είναι ο ηλεκτροοφθαλμογράφος (ΗΟΓ), με τον οποίο καταγράφονται, μέσω των μετατοπίσεων του ηλεκτρικού διπόλου των δύο οφθαλμών, οι κινήσεις των οφθαλμών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (EL)
Diagnostic Equipment (EN)
Electromyograph (EN)
Medical Electronics (EN)
Electrocardiograph (EN)
Electroencephalograph (EN)
Biomedical Technology (EN)
Electroopthalmograph (EN)
Bioelectricity (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.