Η τηλεπισκόπηση σε 13 ενότητες

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η τηλεπισκόπηση σε 13 ενότητες (EL)

Φαρασλής, Ιωάννης (EL)
Μωυσιάδης, Αθανάσιος (EL)
Περάκης, Κωνσταντίνος (EL)
Perakis, Konstantinos (EN)
Faraslis, Ioannis (EN)
Moysiadis, Athanasios (EN)

Παρχαρίδης, Ισαάκ (EL)
Μωυσιάδης, Αθανάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Parcharidis, Isaak (EN)
Moysiadis, Athanasios (EN)

Το σύγγραμα έχει ως στόχο την εισαγωγή και εμβάθυνση, στο πλαίσιο ενός διδακτικού εξαμήνου, σε μεθόδους και εφαρμογές φωτοερμηνείας, μέσα από την επεξεργασία αεροφωτογραφιών καθώς και της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Στα πρώτα κεφάλαια αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες πάνω στην επεξεργασία αεροφωτογραφιών και η χρησιμότητά τους στις διαφορετικές επιστήμες. Στη συνέχεια παρουσιιάζεται η επιστήμη της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα υφιστάμενα δορυφορικά συστήματα, ενώ ακολουθεί επισταμένη παρουσίαση των βημάτων που απαιτούνται για την επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων. Σ'αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται λεπτομερώς: - Τα γεωμετρικά σφάλματα των εικόνων και οι διαδικασίες διόρθωσής τους (γεωμετρική διόρθωση, ορθωαναγωγή). - Οι ραδιομετρικές και ατμοσφαιρικές διορθώσεις των εικόνων. - Οι μεθοδολογίες ενίσχυσης/βελτίωσης των εικόνων μέσα από: Τα ιστογράμματα, τους μετασχηματισμούς πολυφασματικών εικόνων, τη χωρική ενίσχυση με φίλτρα και τη σύμπτυξη εικόνων (Image fussion). - Η ταξινόμηση των εικόνων. Παρουσιάζονται οι φασματικές υπογραφές, καθώς και οι τεχνικές/μέθοδοι επιβλεπόμενης και μη επιβλεπόμενης ταξινόμησης. Ειδική αναφορά γίνεται στις νέες εξελιγμένες μεθόδους ταξινόμησης, όπως η ταξινόμηση με τεχνική νοημοσύνη (Artificial intelligence), η ταξινόμηση με νευρωνικά δίκτυα(neural networks), η αντικειμενοστραφής (Object oriented) ταξινόμηση κ.α - Οι ακρίβειες ταξινομήσεων και οι μεθοδολογίες που απαιτούνται για την στατιστικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Τέλος παρουσιάζονται οι νέες τάσεις πάνω στην τηλεπισκόπηση με την εμφάνιση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης (Very High Resolution Data) καθώς η λήψη εικονων με χρήση μη επανδρωμένων πτητικών μέσων (UAV- unmanned aerial vehicle). (EL)

learningMaterial
book

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (EL)
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ (EL)
Digital Image Processing (EN)
Photointerpretation (EN)
Remote Sensing (EN)
Statistical Data Analysis (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)