Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦίλτρα (EL)
Filters (EN)

Περάκης, Κωνσταντίνος (EL)
Perakis, Konstantinos (EN)

Παρχαρίδης, Ισαάκ (EL)
Μωυσιάδης, Αθανάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Parcharidis, Isaak (EN)
Moysiadis, Athanasios (EN)

• Περιγραφή και είδη • Φίλτρα με χρήση στατιστικών μέτρων • Φίλτρο βελτιστοποίησης ακμών • Φίλτρο διεύθυνσης (directional filter) • Φίλτρο υφής (textural filter) • Δομή φίλτρων • Προσπέλαση ψηφιακής εικόνας απο φίλτρα • Μαθηματική πράξη της συνέλιξης • Φίλτρα «χαμηλής προσπέλασης»: φίλτρο μέσης τιμής, φίλτρο Gauss, φίλτρο διαμέσου και φίλτρο μέγιστης συχνότητας, φίλτρο της ελάχιστης συχνότητας και φίλτρο προσαρμοσμένου τετραγώνου. • Φίλτρα «υψηλής προσπέλασης»: φίλτρο Laplace, φίλτρο όξυνσης το αντίστοιχο με το φίλτρο μέσης τιμής, φίλτρα διανύσματος κλίσης, και φίλτρα ανίχνευσης γραμμών ή ακμών. • Εφαρμογές των ανωτέρων φίλτρων σε δορυφορικές εικόνες (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΦΙΛΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (EL)
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (EL)
ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (EL)
ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΙΞΗΣ (EL)
Low Pass Filters (EN)
High Pass Filters (EN)
Remote Sensing (EN)
Convolution Operation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.