Ταξινομήσεις δορυφορικών εικόνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤαξινομήσεις δορυφορικών εικόνων (EL)
Satellite image classification (EN)

Περάκης, Κωνσταντίνος (EL)
Perakis, Konstantinos (EN)

Παρχαρίδης, Ισαάκ (EL)
Μωυσιάδης, Αθανάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Parcharidis, Isaak (EN)
Moysiadis, Athanasios (EN)

• Ορισμός ταξινόμησης • Κατηγοριοποίηση ταξινομήσεων • Μή επιβλεπόμενες ταξινομήσεις • Ταξινόμηση με τη μέθοδο των μέγιστων συχνοτήτων των ιστογραμμάτων • Ταξινόμηση κατά συστάδες • Ταξινόμηση με ισοδεδομένα • Επιβλεπόμενες ταξινομήσεις • Ταξινόμηση της ελάχιστης ραδιομετρικής απόστασης από την μέση (ραδιομετρική) τιμή των ομάδων • Ταξινόμηση των παραλληλεπιπέδων • Ταξινόμηση της μέγιστης πιθανοφάνειας • Γενική απογραφή των κατηγοριών των ταξινομήσεων (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ (EL)
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (EL)
ΜΗ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ (EL)
ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ (EL)
Classifications (EN)
Remote Sensing (EN)
Unsupervised (EN)
Supervised (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.