Η Eξέλιξη της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Eξέλιξη της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών (EL)
The development of social science methodology (EN)

Γριμάνη, Αικατερίνη (EL)
Γκότσης, Γεώργιος (EL)
Δρακόπουλος, Σταύρος (EL)
Grimani, Aikaterini (EN)
Gkotsis, Georgios (EN)
Drakopoulos, Stavros (EN)

Κατσέλη, Ιωάννα (EL)
Τσακνής, Αντώνιος (EL)
Ζουμπουλάκης, Μιχαήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsaknis, Antonios (EN)
Zoumpoulakis, Michail (EN)
Katseli, Ioanna (EN)

Εμφάνιση των κοινωνικών επιστημών. Τα κύρια μεθοδολογικά ρεύματα του 17ου αιώνα. Οι απόψεις των Hobbes και Locke. Τα κύρια μεθοδολογικά ρεύματα του 18ου αιώνα. Γαλλικός διαφωτισμός. Laplace, Helvetius La Mettrie, Rousseau. O Saint-Simon και η φύση των κοινωνικών φαινομένων. Σκωτικός διαφωτισμός και ο εμπειρισμός του D. Hume. Τα κύρια μεθοδολογικά ρεύματα του 19ου αιώνα. Ο J. S. Mill και η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών. H επίδραση της μεθοδολογίας των φυσικών επιστημών. Ο θετικισμός του Comte. Oι ιδέες για την μέθοδο των κοινωνικών επιστημών των K. Marx, H. Spencer, E. Durkheim, M. Weber, V. Pareto. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (EL)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (EL)
Methodology Of Economics (EN)
History Of Economic Thought (EN)
Philosophy Of Social Sciences (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.