Αξιολογική Oυδετερότητα στις Kοινωνικές Eπιστήμες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολογική Oυδετερότητα στις Kοινωνικές Eπιστήμες (EL)
Value neutrality in social sciences (EN)

Γριμάνη, Αικατερίνη (EL)
Γκότσης, Γεώργιος (EL)
Grimani, Aikaterini (EN)
Gkotsis, Georgios (EN)

Κατσέλη, Ιωάννα (EL)
Τσακνής, Αντώνιος (EL)
Ζουμπουλάκης, Μιχαήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsaknis, Antonios (EN)
Zoumpoulakis, Michail (EN)
Katseli, Ioanna (EN)

Δεοντολογικές και οντολογικές προτάσεις. Η γκιλοτίνα του Hume. Αξιολογικές κρίσεις στις κοινωνικές επιστήμες. Μεθοδολογικές αξιολογικές κρίσεις. Το κριτήριο διαχωρισμού (Demarcation criterion). Το αίτημα της αυτονομίας των κοινωνικών επιστημών. Η θέση του M. Weber για την μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών. Οι απόψεις του M. Polanyi και άλλες σύγχρονες προσεγγίσεις. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (EL)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (EL)
Methodology Of Economics (EN)
History Of Economic Thought (EN)
Philosophy Of Social Sciences (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.