Ετερόδοξες Προσεγγίσεις στην Oικονομική Μεθοδολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕτερόδοξες Προσεγγίσεις στην Oικονομική Μεθοδολογία (EL)
Heterodox approaches in economic methodology (EN)

Δρακόπουλος, Σταύρος (EL)
Drakopoulos, Stavros (EN)

Κατσέλη, Ιωάννα (EL)
Τσακνής, Αντώνιος (EL)
Ζουμπουλάκης, Μιχαήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsaknis, Antonios (EN)
Zoumpoulakis, Michail (EN)
Katseli, Ioanna (EN)

Η Θεσμική σχολή και η κριτική του T. Veblen στην ορθόδοξη μεθοδολογία. Η Νέο-Θεσμική σχολή. Κευνσιανή κριτική και ο διάλογος Keynes-Tinbergen. Η προσέγγιση της Κοινωνιολογίας της επιστημονικής γνώσης. Το Μετα-Κευνσιανό ρεύμα στην οικονομική μεθοδολογία. Η ρητορική της οικονομικής και οι απόψεις της D. McCloskey. Ο κριτικός ρεαλισμός του T. Lawson. Μεταμοντέρνες προσεγγίσεις. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (EL)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (EL)
Methodology Of Economics (EN)
History Of Economic Thought (EN)
Philosophy Of Social Sciences (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.