Οι Αρχικές Απόψεις για το Διεθνές Εμπόριο – Οι Μερκαντιλιστές και οι Φυσιοκράτες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι Αρχικές Απόψεις για το Διεθνές Εμπόριο – Οι Μερκαντιλιστές και οι Φυσιοκράτες (EL)

Τσούνης, Νικόλαος (EL)
Tsounis, Nikolaos (EN)

Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Κυρίκος, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Τσαρπαλής, Κωνσταντίνος (EL)
Tsarpalis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)
Kyrikos, Dimitrios (EN)

Παρουσίαση των απόψεων που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του 16ου, 17ου και 18ου αιώνος στο χώρο της οικονομικής πολιτικής των κρατών και οι οποίες συνοψίζονται από το δόγμα του “Μερκαντιλισμού” ή “Εμποροκρατίας” του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά ήταν ο έντονος εθνικισμός και η άποψη ότι ο σχεδιασμός της οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να είναι ένα μέσο για την επίτευξη των σκοπών του κράτους. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (EL)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (EL)
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (EL)
ΘΕΩΡΙΑ ΔΑΣΜΩΝ (EL)
Pure Theory Of Trade (EN)
Economic Intergration (EN)
International Trade (EN)
Theory Of Tariffs (EN)
Non Tariff Protection (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.