Έλεγχος Σύνθετων Υποθέσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈλεγχος Σύνθετων Υποθέσεων (EL)
Tests for Composite Hypotheses (EN)

Χατζόπουλος, Σταύρος (EL)
Κολυβά Μαχαίρα, Φωτεινή (EL)
Chatzopoulos, Stavros (EN)
Kolyva Machaira, Foteini (EN)

Μωυσιάδης, Πολυχρόνης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Moyssiadis, Polychronis (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η έννοια της ιδιότητας του μονότονου λόγου πιθανοφανειών, θεωρήματα που σχετίζονται με αυτήν καθώς και θεωρήματα που αφορούν ομοιόμορφα ισχυρότατες ελεγχοσυναρτήσεις. (EL)
This chapter gives the meaning of the monotone likelihood ratio, theorems relating to this and theorems relating with uniformly most powerful test statistics. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ (EL)
ΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΩΝ (EL)
ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (EL)
ΑΡΧΙΚΗ Η ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ (EL)
ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ Η ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΚΟΠΗΣ (EL)
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΗ ΕΛΕΓΧΟΣΥΝΑΡΤΗΣΗ (EL)
ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (EL)
ΤΥΧΑΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (EL)
ΜΟΝΟΤΟΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΩΝ (EL)
ΣΤΑΘΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (EL)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣΥΝΑΡΤΗΣΗ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (EL)
ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ (EL)
Critical Value (EN)
Alternative Hypothesis (EN)
Critical Area (EN)
Composite Hypothesis (EN)
Likelihood (EN)
Random Variable (EN)
Likelihood Ratio (EN)
Null Hypothesis (EN)
Monotone Likelihood Ratio (EN)
Uniformly Most Powerful Test Statistic (EN)
Significance Level (EN)
Exponential Family (EN)
Hypothesis Tests (EN)
Test Statistic (EN)
Random Sample (EN)
Significance (EN)
Power (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.