Η εξέλιξη του έμβιου κόσμου: χορδωτά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η εξέλιξη του έμβιου κόσμου: χορδωτά (EL)
LIFE EVOLUTION: CHORDATA (EN)

Κωστόπουλος, Δημήτριος (EL)
Κουφός, Γεώργιος (EL)
Kostopoulos, Dimitrios (EN)
Koufos, Georgios (EN)

Μεταλληνός, Παναγιώτης (EL)
Κούλη, Κατερίνα (EL)
Συλβέστρου, Ιωάννα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Sylvestrou, Ioanna (EN)
Metallinos, Panagiotis (EN)
Kouli, Katerina (EN)

Το βιβλίο πραγματεύεται αντικείμενα Παλαιοντολογίας και ιδιαίτερα Παλαιοντολογίας Σπονδυλωτών, της Εξέλιξης της Ζωής σε σχέση με τις γεωτεκτονικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές στον πλανήτη, Ιστορικής Γεωλογίας, Βιοστρωματογραφίας / Βιοχρονολογίας, Παλαιοοικολογίας, Φυλλογένεσης των μεγάλων ομάδων Χορδωτών, Παλαιοανθρωπολογίας, Γεω-Βιο-ποικιλότητας και Γεωλογικής Κληρονομιάς. Απευθύνεται πρωτίστως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα Παλαιοντολογίας, Ιστορικής Γεωλογίας και Εξέλιξης με σκοπό την εξοικείωσή τους με αυτά τα επιστημονικά αντικείμενα και τους βασικούς τους επιστημονικούς προβληματισμούς. Επιπλέον το βιβλίο απευθύνεται και σε ένα ευρύτερο μη-εξειδικευμένο κοινό που ενδιαφέρεται για την Ιστορία της Ζωής, και τις σχέσεις Γεωλογίας-Βιολογίας και επιθυμεί να εμβαθύνει σε θέματα Ιστορικής Γεωλογίας αλλά και να γνωρίσει τον απολιθωματικό πλούτο της Ελλάδας. Το βιβλίο αναφέρεται - στην ιστορία, αρχές και μεθόδους της Παλαιοντολογίας, - στα συστήματα ταξινόμησης των έμβιων όντων, - στη συν-δημιουργία της Γής και της Ζωής, - στην εξέλιξη των βασικών ομάδων σπονδυλωτών οργανισμών (ιχθύες, αμφίβια, ερπετά, πτηνά, θηλαστικά) σε σχέση με το εκάστοτε γεωπεριβάλλον - στην εξέλιξη του ανθρώπου - στο αρχείο απολιθωμένων Σπονδυλωτών της Ελλάδας σε σχέση με την γεωτεκτονική εξέλιξη του ευρύτερου χώρου - στους τρόπους φύλαξης και ανάδειξης της Γεωλογικής Κληρονομιάς (EL)
This book deals with Vertebrate Paleontology and Life Evolution in relation to the geotectonic and climatic frame through time, Historical Geology, Biostratigraphy/Biochronology, Palaeoecology, Fylogeny of main Chordata clades, Palaeoanthropology, and Geoheritage. It mostly concerns pre and post graduate students of Geology and Biology and aims to familiarize them with these disciplines and their main scientific concerns. Moreover, the book also addresses to a wider non-specialized audience interested in the History of Life, and Geology-Biology relations as well as in the Greek fossil record and its importance. The book refers to - The history, principles and methods of Paleontology, - The classification systems of living beings - The co-creation of Earth and Life, - The evolution and phylogeny of the main groups of vertebrates (fish, amphibians, reptiles, birds, mammals) with respect to the Geoenvironment - The evolution of Mankind - The Greek fossil record of Vertebrates in relation to the paleogeographic evolution of the wider Mediterranean area, and - The importance of the Greek fossil record for the local and universal Geological Heritage (EN)

learningMaterial
book

Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών (EL)
Εξέλιξη (EL)
Παλαιοοικολογία (EL)
Χορδωτά (EL)
Ελληνικό Αρχείο Απολιθωμάτων (EL)
Γεω-Βιοποικιλότητα (EL)
Παλαιοανθρωπολογία (EL)
Palaeoecology (EN)
Palaeoanthropology (EN)
Vertebrate Paleontology (EN)
Chordata (EN)
Geo-biodiversity (EN)
Evolution (EN)
Greek Fossil Record (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

Παγκόσμια (EL)
Universal (EN)

Γεωλογικός χρόνος, 4,6 δις έως σήμερα (EL)
Geological time, 4.6 Ga-today (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.