Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπολίθωμα & Εξέλιξη (EL)
Fossil & Evolution (EN)

Κωστόπουλος, Δημήτριος (EL)
Kostopoulos, Dimitrios (EN)

Αργυρόπουλος, Σταύρος (EL)
Κούλη, Κατερίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Argyropoulos, Stavros (EN)
Kouli, Katerina (EN)

Εισαγωγή στις έννοιες και αρχές της Εξελικτικής Θεωρίας και του ρόλου των απολιθωμάτων (EL)
Introduction to the Evolutionary theory and the role of fossils. (EN)

learningMaterial
bookChapter

Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών (EL)
Εξέλιξη (EL)
ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ (EL)
Γεω-Βιοποικιλότητα (EL)
Mass Extinction (EN)
Vertebrate Paleontology (EN)
Geo-biodiversity (EN)
Evolution (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

Παγκόσμια (EL)
Universal (EN)

καμία (EL)
none (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.