Ανακάλυψη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμάκων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνακάλυψη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμάκων (EL)

Κόκοτος, Γεώργιος-Ισίδωρος (EL)
Μαγκριώτη, Βικτωρία (EL)
Magkrioti, Viktoria (EN)
Kokotos, Georgios-Isidoros (EN)

Παππάς, Βασίλειος (EL)
Δεδικούση, Σταματία (EL)
Όξενκιουν, Ελένη Ελισσάβετ (EL)
Κωνσταντίνου-Κόκοτου, Βιολέττα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Konstantinou-Kokotou, Violetta (EN)
Kallipos (EN)
Pappas, Vasileios (EN)
Ochsenkuehn, Eleni Elissavet (EN)
Dedikousi, Stamatia (EN)

Ανακάλυψη φαρμάκων. Ανακάλυψη φαρμάκων χωρίς ύπαρξη ένωσης-οδηγού ή βασισμένη σε ένωση-οδηγό. Ανάπτυξη Φαρμάκων. Εντοπισμός του φαρμακοφόρου. Τροποποίηση χαρακτηριστικών ομάδων. Μελέτες σχέσης δομής-δράσης. Τροποποίηση δομής. Πηγές νέων φαρμάκων. Φυσικά προϊόντα. Υπάρχοντα φάρμακα. Μοντέλα ασθενειών και screening. Φυσιολογικοί μηχανισμοί - Ορθολογικός σχεδιασμός. Προβλήματα κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη φαρμάκων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ (EL)
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (EL)
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ (EL)
ΕΝΖΥΜΑ (EL)
ΦΑΡΜΑΚΑ (EL)
Medicinal Chemistry (EN)
Pharmakokinetics (EN)
Drugs (EN)
Enzymes (EN)
Receptors (EN)
Inhibitors (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.