Εισαγωγή στη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εισαγωγή στη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων (EL)

Γούτσος, Διονύσιος (EL)
Φραγκάκη, Γεωργία (EL)
Goutsos, Dionysios (EN)
Fragkaki, Georgia (EN)

Φραντζή, Αικατερίνη (EL)
Φραγκάκη, Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Frantzi, Aikaterini (EN)
Fragkaki, Georgia (EN)

Το βιβλίο αποτελεί μια βασική εισαγωγή στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων. Τα σώματα κειμένων (corpora) είναι συλλογές μεγάλου αριθμού κειμένων, αποθηκευμένων σε ηλεκτρονική μορφή και επεξεργάσιμων με υπολογιστικά εργαλεία. Η εκτεταμένη χρήση τους κατά τις τελευταίες δεκαετίες για την ανάλυση ποικίλων γλωσσικών φαινομένων έχει καθιερώσει τη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων (corpus linguistics) σε μια από τις βασικές μεθόδους και θεωρητικές οπτικές της γλωσσολογίας. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι η εξοικείωση με τα είδη σωμάτων κειμένων, το σχεδιασμό και τη δημιουργία τους, καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση λεξικών, γραμματικών και κειμενικών πτυχών της Ελληνικής και άλλων γλωσσών με τη βοήθεια σωμάτων κειμένων, ενώ παρουσιάζεται και η συμβολή τους στην ανάλυση της γλωσσικής ποικιλότητας και σε διάφορα πεδία της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου αποτελεί η διαδραστική σύνδεση του περιεχομένου με ιστότοπους σωμάτων κειμένων (π.χ. Σώμα Ελληνικών Κειμένων) και συναφών εφαρμογών με στόχο την εμπέδωση των σχετικών εννοιών και την εξάσκηση στις πρακτικές πτυχές της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει, τέλος, γλωσσάρι με τους βασικούς όρους της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων. (EL)

learningMaterial
book

ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (EL)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (EL)
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (EL)
Digital Humanities (EN)
Corpora (EN)
Computational Linguistics (EN)
Corpus Linguistics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)