Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚυματικά Φαινόμενα (EL)

Παπαδογιάννης, Νεκτάριος (EL)
Μπακαρέζος, Ευθύμιος (EL)
Papadogiannis, Nektarios (EN)
Bakarezos, Efthymios (EN)

Νίκα, Ελένη (EL)
Μπενής, Εμμανουήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Benis, Emmanouil (EN)
Nika, Eleni (EN)
Kallipos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά κυματικά φαινόμενα. Αρχικά παρουσιάζεται η έννοια της επαλληλίας και η σύνθεση των κυμάτων σε μια διάσταση και εξάγεται το φαινόμενο του διακροτήματος. Έπειτα παρουσιάζεται, σε εισαγωγικό επίπεδο, η ανάλυση κυμάτων κατά Fourier. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δημιουργία στασίμων κυμάτων με τη σύνθεση ομοίων κυμάτων κινούμενων σε αντίθετες κατευθύνσεις και τα βασικά χαρακτηριστικά τους (κοιλίες και δεσμοί). Αναφέρεται το παράδειγμα των στασίμων κυμάτων σε πακτωμένες χορδές και εξάγεται η συνθήκη συντονισμού και η εφαρμογή τους στα έγχορδα μουσικά όργανα. Παρουσιάζονται επίσης τα φαινόμενα της ανάκλασης και διέλευσης κυμάτων χορδής σε συνοριακή επιφάνεια, και εξάγονται οι συντελεστές ανάκλασης και διέλευσης πλάτους, και οι συντελεστές ανάκλασης και διέλευσης ενέργειας και ισχύος. Τέλος, παρουσιάζονται οι απλές περιπτώσεις του φαινομένου Doppler και εξάγονται οι εξισώσεις μεταβολής της συχνότητας παρατήρησης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΗΧΟΣ (EL)
ΚΥΜΑΤΑ (EL)
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (EL)
Oscillations (EN)
Sound (EN)
Laboratory Exercises (EN)
Waves (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-10-22*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.