Οικονομική ανάλυση και πολική - Μακροοικονομική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οικονομική ανάλυση και πολική - Μακροοικονομική (EL)

Λιανός, Θεόδωρος (EL)
Ψειρίδου, Αναστασία (EL)
Lianos, Theodoros (EN)
Pseiridou, Anastasia (EN)

Φουντάς, Στυλιανός (EL)
Κάλλιπος (EL)
Τσαρπαλής, Κωνσταντίνος (EL)
Tsarpalis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
Fountas, Stylianos (EN)

Το σύγγραμμα αναλύει τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος σύμφωνα με το κεϋνσιανό και με το κλασικό οικονομικό υπόδειγμα. Καλύπτει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τον σχηματισμό του γενι-κού επιπέδου των τιμών, τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, την ανάλυση του δημοσίου χρέους, τον εξωτερικό τομέα και την αγορά συναλλάγματος, καθώς και προεκτάσεις της θεωρίας των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ασκήσεις με τις απαντήσεις τους για την εμπέδωση της ύλης. Η παρουσίαση βασίζεται σε απλά γεωμετρικά σχήματα και σε απλά μακροοικονομικά υποδείγματα. Το επίπεδο ανάλυσης αντιστοιχεί σε αυτό των δευτεροετών ή τριτοετών φοιτητών των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά με κατάλληλη επιλογή κεφαλαίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το εισαγωγικό μάθημα της μακροοικονομικής. (EL)

learningMaterial
book

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (EL)
Macroeconomics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.