Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι (EL)

Λιανός, Θεόδωρος (EL)
Ψειρίδου, Αναστασία (EL)
Lianos, Theodoros (EN)
Pseiridou, Anastasia (EN)

Φουντάς, Στυλιανός (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fountas, Stylianos (EN)

Το κεφάλαιο αυτό επεκτείνει την ανάλυση του προσδιορισμού του εισοδήματος προσθέτοντας δύο ση-μαντικές μεταβλητές, δηλ. τις κρατικές (ή δημόσιες) δαπάνες και τη φορολογία. Τα δύο αυτά μεγέθη (κρα-τικές δαπάνες και φορολογία) αποτελούν τα κύρια στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Το μέγεθος του κρατικού προϋπολογισμού στα σύγχρονα κράτη είναι εξαιρετικά μεγάλο σε σχέση με το εισόδημα και συνεπώς η επίδραση των μεταβολών του είναι πολύ σημαντική. Στο κεφάλαιο αυτό, θα δούμε πώς οι κρατικές δαπάνες, οι φόροι, και το μέγεθος του προϋπολογισμού επιδρούν στο ύψος του εισοδήματος της οικονομίας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (EL)
Macroeconomics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.