Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές (EL)

Λιανός, Θεόδωρος (EL)
Ψειρίδου, Αναστασία (EL)
Lianos, Theodoros (EN)
Pseiridou, Anastasia (EN)

Φουντάς, Στυλιανός (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fountas, Stylianos (EN)

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό του εισοδήματος μίας οικονομίας χωρίς διεθνές εμπόριο, δηλαδή χωρίς να λάβουμε υπ’ όψιν τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Στη σύγχρονη εποχή, εποχή της παγκοσμιοποίησης όπως αποκαλείται, το εμπόριο μεταξύ χωρών είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπως είναι και οι μετακινήσεις χρηματικών κεφαλαίων. Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε την επίδραση των εξαγωγών και των εισαγωγών στο επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος. Οι διεθνείς μετακινήσεις κεφαλαίων θα εξετασθούν σε επόμενο κεφάλαιο. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (EL)
Macroeconomics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)