Εργαστηριακές Ασκήσεις (Κυματική Φυσική)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕργαστηριακές Ασκήσεις (Κυματική Φυσική) (EL)

Παπαδογιάννης, Νεκτάριος (EL)
Μπακαρέζος, Ευθύμιος (EL)
Papadogiannis, Nektarios (EN)
Bakarezos, Efthymios (EN)

Νίκα, Ελένη (EL)
Μπενής, Εμμανουήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Benis, Emmanouil (EN)
Nika, Eleni (EN)
Kallipos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό θα δίνονται πλήρεις εργαστηριακές ασκήσεις, βασισμένες σε εμπορικά διαθέσιμο εξοπλισμό, που στοχεύουν στην κατανόηση των προηγούμενων κεφαλαίων του βιβλίου. Ενδεικτικά παραδείγματα εργαστηριακών ασκήσεων: Κίνηση & δυνάμεις τριβής, Ελατήριο Hooke, Απλό εκκρεμές, Επαλληλία αρμονικών κινήσεων, Ελεύθερη πτώση, Στάσιμα κύματα σε χορδή, Στάσιμα κύματα σε ελατήριο & ελάσματα. Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση δίνεται με σαφήνεια ο σκοπός της, μια σύντομη παρουσίαση στοιχείων θεωρίας (με τις απαραίτητες παραπομπές σε εδάφια του βιβλίου), τα απαιτούμενα όργανα μέτρησης και υλικά, η πειραματική διαδικασία και η συγκροτημένη καταγραφή των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένων πινάκων, καθώς και ο τρόπος ανάλυσης των αποτελεσμάτων και ερωτήσεις που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΗΧΟΣ (EL)
ΚΥΜΑΤΑ (EL)
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (EL)
Oscillations (EN)
Sound (EN)
Laboratory Exercises (EN)
Waves (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-10-22*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.