Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα (EL)

Λιανός, Θεόδωρος (EL)
Ψειρίδου, Αναστασία (EL)
Lianos, Theodoros (EN)
Pseiridou, Anastasia (EN)

Φουντάς, Στυλιανός (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fountas, Stylianos (EN)

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της συνθήκης ισορροπίας του εξωτερικού τομέα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό της τιμής του συναλλάγματος σε καθεστώς ελεύθερα κυμαινόμενης ισοτιμίας και σε καθεστώς σταθερής ισοτιμίας. Τώρα θα εξετάσουμε τη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εισοδήματος και επιτοκίου ώστε η αγορά συναλλάγματος, δηλαδή ο εξωτερικός τομέας, να είναι σε ισορροπία. Με άλλα λόγια, θα εξετάσουμε τη συνθήκη ισορροπίας του εξωτερικού τομέα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (EL)
Macroeconomics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)