Κατανάλωση και επένδυση: Προεκτάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚατανάλωση και επένδυση: Προεκτάσεις (EL)

Λιανός, Θεόδωρος (EL)
Ψειρίδου, Αναστασία (EL)
Lianos, Theodoros (EN)
Pseiridou, Anastasia (EN)

Φουντάς, Στυλιανός (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fountas, Stylianos (EN)

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εξέταση της κατανάλωσης και της επένδυσης, πέραν των όσων έχουμε παρουσιάσει στα προηγούμενα κεφάλαια. Θα παρουσιάσουμε δύο θεωρίες για τη σχέση κατανάλωσης-εισοδήματος, οι οποίες ανεπτύχθησαν μετά την κεϋνσιανή θεωρία κατανάλωσης. Η μία εξ αυτών ανεπτύχθη από τον Milton Friedman το 1957 και αναφέρεται ως θεωρία του μονίμου εισοδήματος. Η άλλη ανεπτύχθη από τον Franco Modigliani το 1954 και αναφέρεται ως θεωρία του κύκλου ζωής. Επίσης, θα παρουσιάσουμε τη θεωρία επενδύσεων, στην οποία περιλαμβάνεται η ιδιωτική επένδυση, η επένδυση σε κατοικίες, και η επένδυση των επιχειρήσεων σε αποθέματα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (EL)
Macroeconomics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.