Κατανάλωση και επένδυση: Προεκτάσεις

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Κατανάλωση και επένδυση: Προεκτάσεις (EL)

Λιανός, Θεόδωρος (EL)
Ψειρίδου, Αναστασία (EL)
Lianos, Theodoros (EN)
Pseiridou, Anastasia (EN)

Φουντάς, Στυλιανός (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fountas, Stylianos (EN)

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εξέταση της κατανάλωσης και της επένδυσης, πέραν των όσων έχουμε παρουσιάσει στα προηγούμενα κεφάλαια. Θα παρουσιάσουμε δύο θεωρίες για τη σχέση κατανάλωσης-εισοδήματος, οι οποίες ανεπτύχθησαν μετά την κεϋνσιανή θεωρία κατανάλωσης. Η μία εξ αυτών ανεπτύχθη από τον Milton Friedman το 1957 και αναφέρεται ως θεωρία του μονίμου εισοδήματος. Η άλλη ανεπτύχθη από τον Franco Modigliani το 1954 και αναφέρεται ως θεωρία του κύκλου ζωής. Επίσης, θα παρουσιάσουμε τη θεωρία επενδύσεων, στην οποία περιλαμβάνεται η ιδιωτική επένδυση, η επένδυση σε κατοικίες, και η επένδυση των επιχειρήσεων σε αποθέματα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (EL)
Macroeconomics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)