Παράρτημα Μαθηματικών Εννοιών & Εργαστηριακών Οργάνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαράρτημα Μαθηματικών Εννοιών & Εργαστηριακών Οργάνων (EL)

Παπαδογιάννης, Νεκτάριος (EL)
Μπακαρέζος, Ευθύμιος (EL)
Papadogiannis, Nektarios (EN)
Bakarezos, Efthymios (EN)

Νίκα, Ελένη (EL)
Μπενής, Εμμανουήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Benis, Emmanouil (EN)
Nika, Eleni (EN)
Kallipos (EN)

Παράρτημα όπου: - δίνονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες μέτρησης φυσικών μεγεθών (ορισμοί, κατηγοριοποίηση, συστήματα μονάδων, μετατροπές και συσχετισμός τους) - υπάρχει μαθηματική επισκόπηση με αναφορά των συνηθέστερων μαθηματικών ορισμών, εκφράσεων και ταυτοτήτων στην άλγεβρα (δυνάμεις, λογάριθμοι), στη γεωμετρία (εμβαδόν, όγκος, εξισώσεις καμπυλών) και στην τριγωνομετρία (τριγωνομετρικές συναρτήσεις, ταυτότητες). Το Παράρτημα θα είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους σε μαθήματα συναφούς γνωστικού πεδίου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΗΧΟΣ (EL)
ΚΥΜΑΤΑ (EL)
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (EL)
Oscillations (EN)
Sound (EN)
Laboratory Exercises (EN)
Waves (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-10-22*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.