ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Εισαγωγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Εισαγωγή (EL)

Γεωργιλάκης, Παύλος (EL)
Georgilakis, Pavlos (EN)

Φωτεινόπουλος, Μιχάλης Αναστάσιος (EL)
Σταυρακάκης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Stavrakakis, Georgios (EN)
Foteinopoulos, Michalis Anastasios (EN)

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στα σύγχρονα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής (ΣΜΔ) ηλεκτρικής ενέργειας. Περιγράφει τις κυριότερες αλλαγές που έχουν γίνει στα παραδοσιακά ΣΜΔ και έχουν οδηγήσει στα αντίστοιχα σύγχρονα ΣΜΔ. Αλλαγές έχουν γίνει στον εξοπλισμό, στη λειτουργία και στην ανάπτυξη των ΣΜΔ. Σε επίπεδο εξοπλισμού, ενδεικτικά αναφέρονται τα ευέλικτα συστήματα μεταφοράς και διανομής. Σε επίπεδο λειτουργίας και ελέγχου, ενδεικτικά αναφέρονται οι μονάδες μέτρησης φασιθετών, οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για τη βέλτιστη λειτουργία και έλεγχο των έξυπνων δικτύων και των μικροδικτύων, και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διανεμημένη παραγωγή που έχουν δημιουργήσει τα σύγχρονα ενεργά δίκτυα διανομής, σε σχέση με τα παραδοσιακά παθητικά δίκτυα διανομής. Οι αλλαγές στη λειτουργία επηρεάζουν και την ανάπτυξη των ΣΜΔ. Επιπλέον, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει κάνει την ανάπτυξη των ΣΜΔ ακόμα πιο πολύπλοκη. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (EL)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ (EL)
High Voltage Direct Current (HVDC) Transmission (EN)
Optimal Operation And Planning Of Transmission Systems (EN)
Electric Power Transmission Systems (EN)
Analysis Of Electric Power Systems (EN)
Flexible Ac Transmission Systems (FACTS) (EN)
Electric Power Distribution Systems (EN)
Optimal Operation And Planning Of Distribution Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.