Ηλεκτρικά μοντέλα γραμμών μεταφοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗλεκτρικά μοντέλα γραμμών μεταφοράς (EL)

Γεωργιλάκης, Παύλος (EL)
Georgilakis, Pavlos (EN)

Φωτεινόπουλος, Μιχάλης Αναστάσιος (EL)
Σταυρακάκης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Stavrakakis, Georgios (EN)
Foteinopoulos, Michalis Anastasios (EN)

Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει τις εξισώσεις και τα ισοδύναμα κυκλώματα των γραμμών μεταφοράς. Η ανάπτυξη των μοντέλων των γραμμών μεταφοράς και η σύνδεση των γραμμών μεταφοράς μεταξύ τους γίνεται με τις γενικευμένες σταθερές και τα δίθυρα κυκλώματα. Παρουσιάζονται τα μοντέλα των γραμμών μεταφοράς, μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους. Κατά την παρουσίαση, γίνεται σαφής η επίδραση των παραμέτρων της γραμμής (αυτεπαγωγή, εγκάρσια χωρητικότητα, ωμική αντίσταση και εγκάρσια αγωγιμότητα) στη διαμόρφωση των κυκλωματικών μοντέλων. Υπό μορφή εφαρμογής εξετάζεται η εγκάρσια επαγωγική αντιστάθμιση των γραμμών μεταφοράς. Αναλύονται οι έννοιες της πραγματικής και της άεργης ισχύος και συνδέονται με εκείνη της μιγαδικής ισχύος των γραμμών μεταφοράς. Αναπτύσσονται οι εξισώσεις της ισχύος αναχώρησης και της ισχύος άφιξης από τις οποίες, στη συνέχεια, προκύπτουν οι εξισώσεις των απωλειών των γραμμών μεταφοράς. Ορίζονται η μέγιστη μεταφερόμενη ισχύς και η φυσική ισχύς ή φόρτιση κρουστικής αντίστασης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (EL)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ (EL)
High Voltage Direct Current (HVDC) Transmission (EN)
Optimal Operation And Planning Of Transmission Systems (EN)
Electric Power Transmission Systems (EN)
Analysis Of Electric Power Systems (EN)
Flexible Ac Transmission Systems (FACTS) (EN)
Electric Power Distribution Systems (EN)
Optimal Operation And Planning Of Distribution Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.