Ευέλικτα συστήματα μεταφοράς

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ευέλικτα συστήματα μεταφοράς (EL)

Γεωργιλάκης, Παύλος (EL)
Georgilakis, Pavlos (EN)

Φωτεινόπουλος, Μιχάλης Αναστάσιος (EL)
Σταυρακάκης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Stavrakakis, Georgios (EN)
Foteinopoulos, Michalis Anastasios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς (ΕΣΜ) και εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο τα ΕΣΜ αυξάνουν τον έλεγχο, την ευστάθεια και την ικανότητα μεταφοράς ισχύος των συστημάτων μεταφοράς. Παρουσιάζονται οι δύο μεγάλες οικογένειες ΕΣΜ: 1) τα ελεγχόμενα από θυρίστορ και 2) τα ελεγχόμενα από μετατροπείς ισχύος. Από την πρώτη οικογένεια ΕΣΜ, παρουσιάζονται ο στατικός αντισταθμιστής αέργου ισχύος, ο αντισταθμιστής σειράς με πυκνωτές ελεγχόμενους από θυρίστορ και ο στατικός ρυθμιστής γωνίας φάσης. Από τη δεύτερη οικογένεια ΕΣΜ, παρουσιάζονται ο ελεγχόμενος σύγχρονος αντισταθμιστής, ο ελεγχόμενος σύγχρονος αντισταθμιστής σειράς και ο ενοποιημένος ελεγκτής ροής ισχύος. Για να διευκολυνθεί η κατανόηση των ΕΣΜ, παρουσιάζεται πρώτα ο υπολογισμός των ροών ισχύος σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, ο υπολογισμός της μέγιστης μεταφερόμενης ισχύος για σταθερή τάση του φορτίου, ο υπολογισμός της μέγιστης μεταφερόμενης ισχύος για φορτίο με σταθερό συντελεστή ισχύος και η μελέτη της μεταβατικής ευστάθειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέθοδο των ίσων εμβαδών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (EL)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ (EL)
High Voltage Direct Current (HVDC) Transmission (EN)
Optimal Operation And Planning Of Transmission Systems (EN)
Electric Power Transmission Systems (EN)
Analysis Of Electric Power Systems (EN)
Flexible Ac Transmission Systems (FACTS) (EN)
Electric Power Distribution Systems (EN)
Optimal Operation And Planning Of Distribution Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)