Μεταφορά με συνεχές ρεύμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταφορά με συνεχές ρεύμα (EL)

Γεωργιλάκης, Παύλος (EL)
Georgilakis, Pavlos (EN)

Φωτεινόπουλος, Μιχάλης Αναστάσιος (EL)
Σταυρακάκης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Stavrakakis, Georgios (EN)
Foteinopoulos, Michalis Anastasios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συστήματα μεταφοράς ισχύος με συνεχές ρεύμα υψηλής τάσης (High Voltage Direct Current – HVDC) και οι κύριες εφαρμογές τους. Αναλύονται δύο κατηγορίες μετατροπέων των συστημάτων HVDC: a) o μετατροπέας πηγής ρεύματος (Current Source Converter – CSC) ελεγχόμενος από θυρίστορ, οπότε προκύπτει η τεχνολογία CSC–HVDC και β) o μετατροπέας πηγής τάσης (Voltage Source Converter – VSC) ελεγχόμενος κυρίως από διπολικά τρανζίστορ με μονωμένη πύλη, οπότε προκύπτει η τεχνολογία VSC–HVDC. Τα συστήματα CSC–HVDC και VSC–HVDC είναι μικτά συστήματα Συνεχούς Ρεύματος (ΣΡ) και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΕΡ). Για τα συστήματα CSC–HVDC και VSC–HVDC παρουσιάζονται τα ισοδύναμα κυκλώματα, κατάλληλα για μελέτες ροών ισχύος ΣΡ και ΕΡ, και εξάγονται οι εξισώσεις ροών ισχύος. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (EL)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ (EL)
High Voltage Direct Current (HVDC) Transmission (EN)
Optimal Operation And Planning Of Transmission Systems (EN)
Electric Power Transmission Systems (EN)
Analysis Of Electric Power Systems (EN)
Flexible Ac Transmission Systems (FACTS) (EN)
Electric Power Distribution Systems (EN)
Optimal Operation And Planning Of Distribution Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.