Συστήματα διανομής με διανεμημένη παραγωγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυστήματα διανομής με διανεμημένη παραγωγή (EL)

Γεωργιλάκης, Παύλος (EL)
Georgilakis, Pavlos (EN)

Φωτεινόπουλος, Μιχάλης Αναστάσιος (EL)
Σταυρακάκης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Stavrakakis, Georgios (EN)
Foteinopoulos, Michalis Anastasios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι λόγοι που έχουν οδηγήσει στην ευρεία εξάπλωση της διανεμημένης παραγωγής στα συστήματα διανομής. Παρουσιάζονται τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τη μεγάλη διείσδυση διανεμημένης παραγωγής στα δίκτυα διανομής. Υπολογίζεται η ικανότητα φιλοξενίας, δηλαδή η μέγιστη ποσότητα διανεμημένης παραγωγής που μπορεί να εισαχθεί σε ένα σύστημα διανομής, διατηρώντας την απόδοση του συστήματος εντός των αποδεκτών ορίων. Θεμελιώνεται η μεθοδολογία υπολογισμού της ικανότητας φιλοξενίας μονάδων διανεμημένης παραγωγής στα δίκτυα διανομής με κριτήρια την υπερφόρτιση των γραμμών διανομής και την ανύψωση της τάσης των κόμβων. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης μονάδας διανεμημένης παραγωγής σε γραμμή διανομής με διανεμημένο φορτίο. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (EL)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ (EL)
High Voltage Direct Current (HVDC) Transmission (EN)
Optimal Operation And Planning Of Transmission Systems (EN)
Electric Power Transmission Systems (EN)
Analysis Of Electric Power Systems (EN)
Flexible Ac Transmission Systems (FACTS) (EN)
Electric Power Distribution Systems (EN)
Optimal Operation And Planning Of Distribution Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.