Μη γραμμική ευστάθεια κατασκευών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μη γραμμική ευστάθεια κατασκευών (EL)

Σοφιανόπουλος, Δημήτριος (EL)
Sofianopoulos, Dimitrios (EN)

Δεδικούση, Σταματία (EL)
Πανταζή, Βασιλική (EL)
Βούλγαρη, Χρυσούλα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Αβραμίδης, Ιωάννης (EL)
Kallipos (EN)
Voulgari, Chrysoula (EN)
Pantazi, Vasiliki (EN)
Avramidis, Ioannis (EN)
Dedikousi, Stamatia (EN)

To βιβλίο αυτό απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που στον κύκλο σπουδών τους διδάσκονται θέματα Ευστάθειας κατασκευών, αλλά και τους ερευνητές που ασχολούνται με προβλήματα μη Γραμμικής Στατικής και Δυναμικής Ευστάθειας. Πιο συγκεκριμένα, μετά από Εισαγωγή και μια σύντομη παρουσίαση των βασικών εννοιών, αρχών και εφαρμογών της Γραμμικής Θεωρίας της Ελαστικής Ευστάθειας, που περιέχεται στο Κεφάλαιο 2, το σύγγραμμα απαρτίζεται από ακόμα οκτώ Κεφάλαια, τα οποία αναφέρονται στη μη γραμμική ευστάθεια, στατική και δυναμική. Αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 3 παρατίθεται το θεμελιώδες υλικό της Μη Γραμμικής Στατικής Ευστάθειας (η έννοια της μη γραμμικότητας, των σημείων και δρόμων ισορροπίας, της ευστάθειας και των συναφών κριτηρίων – μεθόδων υπολογισμού τους) και στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται ο ρόλος των μηχανικών προσομοιωμάτων (ειδικά μονοβάθμιων και διβάθμιων) και μέσω αυτών καταδεικνύονται τα διακριτά κρίσιμα σημεία (οριακά, διακλαδικά) και οι απλές και συζευγμένες διακλαδώσεις. Στο Κεφάλαιο 5 συσχετίζεται η ύλη των προηγούμενων δύο με τη Θεωρία των Καταστροφών, με έμφαση στην ανωμαλία τύπου αιχμής, ενώ το 6ο Κεφάλαιο πραγματεύεται την μη γραμμική ευστάθεια συνήθων συνεχών συστημάτων – ραβδωτών φορέων. Τα επόμενα τρία Κεφάλαια αναφέρονται σε προβλήματα μη γραμμικής δυναμικής ευστάθειας διακεκριμένων και συνεχών, συντηρητικών και μη συστημάτων με ή χωρίς απόσβεση και δίδονται οι έννοιες τοπικών και καθολικών δυναμικών διακλαδώσεων, απόκλισης, πτερυγισμού και αστάθειας υπό παραμετρικές διεγέρσεις. Στο Κεφάλαιο 10 παρατίθενται στοιχεία ελαστοπλαστικού λυγισμού και συσχετίζεται η όλη ύλη με την ευστάθεια και την κατάρρευση χαλύβδινων κατασκευών, με έμφαση στους υφιστάμενους Κώδικες και δίδεται η επιρροή διαφόρων παραμέτρων στα φαινόμενα αυτά. Το 11ο Κεφάλαιο πραγματεύεται τις πλέον μοντέρνες υπολογιστικές τεχνικές μελέτης στατικής και δυναμικής ευστάθειας δομικών συστημάτων και τέλος στο Παράρτημα δίδονται στοιχεία του Λογισμού των Μεταβολών. (EL)

learningMaterial
book

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (EL)
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ (EL)
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (EL)
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΑΠΟΚΛΙΣΗ (EL)
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (EL)
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EL)
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (EL)
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (EL)
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ (EL)
ΛΥΓΙΣΜΟΣ (EL)
ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ (EL)
ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟΣ (EL)
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ (EL)
ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ (EL)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΔΟΔΟΙ (EL)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (EL)
ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (EL)
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (EL)
Stability And Stability Criteria (EN)
Elastoplastic Buckling (EN)
Critical Points (EN)
Divergence (EN)
Equilibrium Points And Paths (EN)
Local And Global Failure Modes (EN)
Bifurcations (EN)
Discrete And Coninuous Systems (EN)
Calculus Of Variations (EN)
Numerical Methods (EN)
Mechanical Models (EN)
Nonlinear Vector Fields (EN)
Conservative And Nonconservative Systems (EN)
Parametric Resonance (EN)
Catastrophe Theory (EN)
Geometric And Material Nonlinearity (EN)
Dynamic Stability (EN)
Computational Techniques (EN)
Flutter (EN)
Buckling (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)