Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Γεωγραφική ανάλυση (EL)

Ηλιοπούλου, Πολυξένη (EL)
Iliopoulou, Polyxeni (EN)

Τσιώνης, Ηλίας (EL)
Στρατάκης, Παναγιώτης (EL)
Κίτσος, Χρήστος (EL)
Καράλη, Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kitsos, Christos (EN)
Tsionis, Elias (EN)
Stratakis, Panagiotis (EN)
Karali, Georgia (EN)

Η «Γεωγραφική Ανάλυση» είναι η μελέτη των γεωγραφικών κατανομών με έμφαση στον προσδιορισμό χωρικών προτύπων, την ερμηνεία των διαδικασιών που τα προκαλούν και τη γενίκευσή τους. Στο βιβλίο παρουσιάζονται εφαρμογές της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, καθώς και επεκτάσεις των μεθόδων αυτών οι οποίες διεξάγονται σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές κατεύθυνσης Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής αλλά και σε φοιτητές άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι διδάσκονται θέματα ανάλυσης του γεωγραφικού χώρου. Πρόκειται για βιβλίο με περιορισμένους μαθηματικούς συμβολισμούς με έμφαση περισσότερο στην ουσιαστική κατανόηση των εννοιών και των τεχνικών. Επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη εξειδικευμένους αναγνώστες ως αφετηρία για περαιτέρω εμβάθυνση. Από το μεγάλο εύρος των στατιστικών μεθόδων γίνεται επιλογή των συνηθέστερων από την άποψη της διεξαγωγής εμπειρικής έρευνας. Στο βιβλίο, η κλασσική γεωγραφική ανάλυση συνδυάζεται με τις σύγχρονες μεθόδους χωρικής ανάλυσης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Αναπτύσσονται εφαρμογές για γεωγραφικά δεδομένα σε πίνακες καθώς και για χαρτογραφικά δεδομένα. Το βιβλίο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό πινάκων, διαγραμμάτων, χαρτών και σχημάτων, ενώ σε όλα τα κεφάλαια υπάρχουν αναλυτικά παραδείγματα με την επίλυσή τους. Επίσης, έχει αναπτυχθεί σειρά από βίντεο, στα οποία παρουσιάζεται η διαδικασία επίλυσης βασικών εφαρμογών, σε λογισμικό στατιστικής ανάλυσης και σε περιβάλλον GIS. (EL)

learningMaterial
book

Χωρική Στατιστική (EL)
Γεωγραφία (EL)
Γεωστατιστική (EL)
Γεωγραφική Ανάλυση (EL)
Χωρική Παλινδρόμηση (EL)
Παραγοντική Ανάλυση (EL)
Ανάλυση Συστάδων (EL)
Διαχωριστική Ανάλυση (EL)
Περιγραφή Γεωγραφικών Δεδομένων (EL)
Χωρική Δειγματοληψία (EL)
Ανάλυση Παλινδρόμησης (EL)
Έλεγχος Υποθέσεων (EL)
Γεω-Υπολογιστική (EL)
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (EL)
Ποσοτικές Μέθοδοι (EL)
Ανάλυση Συσχέτισης (EL)
Geography (EN)
Spatial Regression (EN)
Geographic Information Systems (EN)
Spatial Data Description (EN)
Factor Analysis (EN)
Quantitative Methods (EN)
Geostatistics (EN)
Hypothesis Testing (EN)
Discriminant Analysis (EN)
Correlation Analysis (EN)
Regression Analysis (EN)
Spatial Analysis (EN)
Spatial Sampling (EN)
GeoComputation (EN)
Spatial Statistics (EN)
Cluster Analysis (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.