ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (EL)

Ηλιοπούλου, Πολυξένη (EL)
Iliopoulou, Polyxeni (EN)

Τσιώνης, Ηλίας (EL)
Στρατάκης, Παναγιώτης (EL)
Κίτσος, Χρήστος (EL)
Καράλη, Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kitsos, Christos (EN)
Tsionis, Elias (EN)
Stratakis, Panagiotis (EN)
Karali, Georgia (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται ορισμένες βασικές έννοιες της στατιστικής, όπως ο στατιστικός πληθυσμός, το δείγμα, η τυχαία δειγματοληψία, οι μεταβλητές, οι παράμετροι και οι στατιστικές και εξηγούνται οι κλίμακες μέτρησης των δεδομένων. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία συλλογής πρωτογενών δεδομένων με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας. Αναπτύσσεται η διαδικασία κατάρτισης ερωτηματολογίων και παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι ερωτήσεων με την παράθεση μεγάλου αριθμού παραδειγμάτων. Επίσης αναπτύσσονται οι βασικές μέθοδοι της κλασσικής δειγματοληψίας (τυχαία, συστηματική, στρωματοποιημένη). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χωρική δειγματοληψία η οποία εφαρμόζεται σε χαρτογραφικά υπόβαθρα και παρουσιάζονται πολλά διαφορετικά σχήματα χωρικής δειγματοληψίας. Τέλος περιγράφονται οι βασικές αρχές υπολογισμού του μεγέθους του δείγματος για μετρήσεις και απαριθμήσεις. (EL)

learningMaterial
bookChapter

Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία (EL)
Ερωτηματολόγιο (EL)
Μέθοδοι Δειγματοληψίας (EL)
Τυχαία Δειγματοληψία (EL)
Συστηματική Δειγματοληψία (EL)
Γεωγραφική Ανάλυση (EL)
Χωρική Δειγματοληψία (EL)
Δειγματοληψία κατά Συστάδες (EL)
Cluster Sampling (EN)
Sampling Methods (EN)
Systematic Sampling (EN)
Spatial Analysis (EN)
Questionnaire (EN)
Spatial Sampling (EN)
Stratified Sampling (EN)
Random Sampling (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.