ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (EL)

Ηλιοπούλου, Πολυξένη (EL)
Iliopoulou, Polyxeni (EN)

Τσιώνης, Ηλίας (EL)
Στρατάκης, Παναγιώτης (EL)
Κίτσος, Χρήστος (EL)
Καράλη, Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kitsos, Christos (EN)
Tsionis, Elias (EN)
Stratakis, Panagiotis (EN)
Karali, Georgia (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται ορισμένες βασικές έννοιες της στατιστικής, όπως ο στατιστικός πληθυσμός, το δείγμα, η τυχαία δειγματοληψία, οι μεταβλητές, οι παράμετροι και οι στατιστικές και εξηγούνται οι κλίμακες μέτρησης των δεδομένων. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία συλλογής πρωτογενών δεδομένων με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας. Αναπτύσσεται η διαδικασία κατάρτισης ερωτηματολογίων και παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι ερωτήσεων με την παράθεση μεγάλου αριθμού παραδειγμάτων. Επίσης αναπτύσσονται οι βασικές μέθοδοι της κλασσικής δειγματοληψίας (τυχαία, συστηματική, στρωματοποιημένη). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χωρική δειγματοληψία η οποία εφαρμόζεται σε χαρτογραφικά υπόβαθρα και παρουσιάζονται πολλά διαφορετικά σχήματα χωρικής δειγματοληψίας. Τέλος περιγράφονται οι βασικές αρχές υπολογισμού του μεγέθους του δείγματος για μετρήσεις και απαριθμήσεις. (EL)

learningMaterial
bookChapter

Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία (EL)
Ερωτηματολόγιο (EL)
Μέθοδοι Δειγματοληψίας (EL)
Τυχαία Δειγματοληψία (EL)
Συστηματική Δειγματοληψία (EL)
Γεωγραφική Ανάλυση (EL)
Χωρική Δειγματοληψία (EL)
Δειγματοληψία κατά Συστάδες (EL)
Cluster Sampling (EN)
Sampling Methods (EN)
Systematic Sampling (EN)
Spatial Analysis (EN)
Questionnaire (EN)
Spatial Sampling (EN)
Stratified Sampling (EN)
Random Sampling (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)