ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (EL)

Ηλιοπούλου, Πολυξένη (EL)
Iliopoulou, Polyxeni (EN)

Τσιώνης, Ηλίας (EL)
Στρατάκης, Παναγιώτης (EL)
Κίτσος, Χρήστος (EL)
Καράλη, Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kitsos, Christos (EN)
Tsionis, Elias (EN)
Stratakis, Panagiotis (EN)
Karali, Georgia (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται ορισμένες βασικές μέθοδοι περιγραφής γεωγραφικών δεδομένων, όπως οι κατανομές συχνοτήτων, οι πίνακες διπλής εισόδου, τα ραβδογράμματα και τα ιστογράμματα, η καμπύλη Lorenz και το τριαδικό διάγραμμα. Επίσης παρουσιάζεται η οπτικοποίηση αποτελεσμάτων στο GIS με μορφή θεματικών χαρτών. Αναπτύσσονται τα κυριότερα μέτρα περιγραφικής στατιστικής τα οποία αφορούν την περιγραφή μεμονωμένων μεταβλητών, δηλαδή τα μέτρα κεντρικής τάσης και τα μέτρα διασποράς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί γεωστατιστικοί δείκτες που αποτελούν επέκταση των μέτρων αυτών στον γεωγραφικό χώρο, ο χωρικός μέσος, ο χωρικός διάμεσος και η τυπική απόσταση και παρουσιάζονται οι εφαρμογές τους στην ανάλυση σημειακών προτύπων και τα προβλήματα χωροθετήσεων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

Τριαδικό Διάγραμμα (EL)
Χωρικός Μέσος (EL)
Τυπική Απόσταση (EL)
Διάγραμμα Διασποράς (EL)
Γεωγραφική Ανάλυση (EL)
Μέτρα Διασποράς (EL)
Κατανομή Συχνοτήτων (EL)
Χωρικός Διάμεσος (EL)
Μέτρα Κεντρικής Τάσης (EL)
Καμπύλη Lorenz (EL)
Διάγραμμα Box (EL)
Mean Center (EN)
Spatial Analysis (EN)
Scatter Diagram (EN)
Standard Distance (EN)
Frequency Distribution (EN)
Lorenz Curve (EN)
Box Plot (EN)
Measures of Central Tendency (EN)
Median Center (EN)
Measures of Dispersion (EN)
Ternary Diagram (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)