ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (EL)

Ηλιοπούλου, Πολυξένη (EL)
Iliopoulou, Polyxeni (EN)

Τσιώνης, Ηλίας (EL)
Στρατάκης, Παναγιώτης (EL)
Κίτσος, Χρήστος (EL)
Καράλη, Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kitsos, Christos (EN)
Tsionis, Elias (EN)
Stratakis, Panagiotis (EN)
Karali, Georgia (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ορισμένες στατιστικές κατανομές οι οποίες χρησιμοποιούνται συνηθέστερα σε εφαρμογές της Γεωγραφικής Ανάλυσης, όπως η κανονική κατανομή, η διωνυμική κατανομή και η κατανομή Poisson. Εξηγούνται οι δειγματοληπτικές κατανομές και τα διαστήματα εμπιστοσύνης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία της εκτιμητικής και του ελέγχου των υποθέσεων. Παρουσιάζονται οι έλεγχοι υποθέσεων για εκτίμηση μιας παραμέτρου, αλλά και για τη σύγκριση αριθμητικών μέσων και τη σύγκριση αναλογιών. Ειδικότερα, αναπτύσσονται ορισμένα βασικά κριτήρια ελέγχου, τα οποία είτε εμφανίζονται συνηθέστερα στην αξιολόγηση των στατιστικών αποτελεσμάτων ή μπορεί και να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο Γεωγραφικής Ανάλυσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα κριτήρια t για τη σύγκριση αριθμητικών μέσων και F για την ανάλυση διασποράς (ANOVA) καθώς και το κριτήριο Χ2 για την ανεξαρτησία των μεταβλητών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

Έλεγχος t (EL)
Κατανομή Poisson (EL)
Έλεγχος Υποθέσεων (EL)
Ανάλυση Διασποράς (ANOVA) (EL)
Γεωγραφική Ανάλυση (EL)
Διωνυμική Κατανομή (EL)
Έλεγχος Χ2 (EL)
Κανονική Κατανομή (EL)
Spatial Analysis (EN)
Binomial Distribution (EN)
Hypothesis Testing (EN)
Poisson Distribution (EN)
t-test (EN)
Analysis of Variance (ANOVA) (EN)
Normal Distribution (EN)
Chi-Square Test (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.