ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (EL)

Ηλιοπούλου, Πολυξένη (EL)
Iliopoulou, Polyxeni (EN)

Τσιώνης, Ηλίας (EL)
Στρατάκης, Παναγιώτης (EL)
Κίτσος, Χρήστος (EL)
Καράλη, Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kitsos, Christos (EN)
Tsionis, Elias (EN)
Stratakis, Panagiotis (EN)
Karali, Georgia (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ορισμένες στατιστικές κατανομές οι οποίες χρησιμοποιούνται συνηθέστερα σε εφαρμογές της Γεωγραφικής Ανάλυσης, όπως η κανονική κατανομή, η διωνυμική κατανομή και η κατανομή Poisson. Εξηγούνται οι δειγματοληπτικές κατανομές και τα διαστήματα εμπιστοσύνης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία της εκτιμητικής και του ελέγχου των υποθέσεων. Παρουσιάζονται οι έλεγχοι υποθέσεων για εκτίμηση μιας παραμέτρου, αλλά και για τη σύγκριση αριθμητικών μέσων και τη σύγκριση αναλογιών. Ειδικότερα, αναπτύσσονται ορισμένα βασικά κριτήρια ελέγχου, τα οποία είτε εμφανίζονται συνηθέστερα στην αξιολόγηση των στατιστικών αποτελεσμάτων ή μπορεί και να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο Γεωγραφικής Ανάλυσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα κριτήρια t για τη σύγκριση αριθμητικών μέσων και F για την ανάλυση διασποράς (ANOVA) καθώς και το κριτήριο Χ2 για την ανεξαρτησία των μεταβλητών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

Έλεγχος t (EL)
Κατανομή Poisson (EL)
Έλεγχος Υποθέσεων (EL)
Ανάλυση Διασποράς (ANOVA) (EL)
Γεωγραφική Ανάλυση (EL)
Διωνυμική Κατανομή (EL)
Έλεγχος Χ2 (EL)
Κανονική Κατανομή (EL)
Spatial Analysis (EN)
Binomial Distribution (EN)
Hypothesis Testing (EN)
Poisson Distribution (EN)
t-test (EN)
Analysis of Variance (ANOVA) (EN)
Normal Distribution (EN)
Chi-Square Test (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)