ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ – ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ – ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ – ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ – ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (EL)

Ηλιοπούλου, Πολυξένη (EL)
Iliopoulou, Polyxeni (EN)

Τσιώνης, Ηλίας (EL)
Στρατάκης, Παναγιώτης (EL)
Κίτσος, Χρήστος (EL)
Καράλη, Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kitsos, Christos (EN)
Tsionis, Elias (EN)
Stratakis, Panagiotis (EN)
Karali, Georgia (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών με τις μεθόδους της συσχέτισης και της παλινδρόμησης. Οι συντελεστές συσχέτισης παρουσιάζονται ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης και δίνεται έμφαση στην εξήγηση της γραμμικής σχέσης. Η παλινδρόμηση αναπτύσσεται με τη βοήθεια γεωμετρικών κυρίως σχέσεων και αρχικά εξηγείται η κλασσική απλή παλινδρόμηση, ενώ στη συνέχεια γίνεται επέκταση στην πολλαπλή παλινδρόμηση. Χρησιμοποιούνται εμπειρικά δεδομένα για να γίνει διερεύνηση δεδομένων και να παρουσιαστούν αποτελέσματα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάλυση και την χαρτογράφηση των καταλοίπων. Επίσης γίνεται αναφορά και στα διαφορετικά μοντέλα παλινδρόμησης. Στη συνέχεια εξηγούνται η χωρική αυτοσυσχέτιση και τα χωρικά βάρη και περιγράφεται ο συντελεστής Moran. Τέλος αναπτύσσεται η χωρική παλινδρόμηση και, με τα ίδια εμπειρικά δεδομένα, γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων της κλασσικής και της γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

Συντελεστής Moran (EL)
Χωρική Στατιστική (EL)
Γεωγραφική Ανάλυση (EL)
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (EL)
Χωρική Αυτοσυσχέτιση (EL)
Χωρική Παλινδρόμηση (EL)
Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση (EL)
Ανάλυση Παλινδρόμησης (EL)
Ανάλυση Συσχέτισης (EL)
Correlation Analysis (EN)
Spatial Regression (EN)
Regression Analysis (EN)
Spatial Analysis (EN)
Geographic Information Systems (EN)
Geographically Weighted Regression (EN)
Moran's I (EN)
Spatial Autocorrelation (EN)
Spatial Statistics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.