ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (EL)
MULTIVARIATE TECHNIQUES (EN)

Ηλιοπούλου, Πολυξένη (EL)
Iliopoulou, Polyxeni (EN)

Τσιώνης, Ηλίας (EL)
Στρατάκης, Παναγιώτης (EL)
Κίτσος, Χρήστος (EL)
Καράλη, Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kitsos, Christos (EN)
Tsionis, Elias (EN)
Stratakis, Panagiotis (EN)
Karali, Georgia (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τρεις βασικές πολυμεταβλητές μέθοδοι ανάλυσης (multivariate techniques) οι οποίες έχουν ευρεία εφαρμογή στη μελέτη γεωγραφικών φαινομένων και στην ανάλυση χωρικών δεδομένων: η παραγοντική ανάλυση (factor analysis), η ανάλυση συστάδων (cluster analysis) και η διαχωριστική ανάλυση (discriminant analysis). Για κάθε μέθοδο επεξηγούνται οι διαφορετικές παραλλαγές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η χρήση τους σε λογισμικό στατιστικής ανάλυσης. Γίνεται αναφορά σε παραδείγματα από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία και δίνεται έμφαση στις εφαρμογές για την οριοθέτηση περιφερειών και την ανάλυση χωρικών δεδομένων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

Ιεραρχική Ταξινόμηση (EL)
Γεωγραφική Ανάλυση (EL)
Μέθοδοι Ταξινόμησης (EL)
Παραγοντική Ανάλυση (EL)
Μη-ιεραρχική ταξινόμηση (EL)
Ανάλυση Συστάδων (EL)
Διαχωριστική Ανάλυση (EL)
Spatial Analysis (EN)
Factor Analysis (EN)
Classification Methods (EN)
Hierarchical Clustering (EN)
k-means Clustering (EN)
Cluster Analysis (EN)
Discriminant Analysis (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.